ฝนตก น้ำขัง วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

6 กรกฎาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด


การทายาหรือโลชั่นกันยุง สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ก่อนออกจากบ้าน
การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น การกำจัดแหล่งน้ำขัง และการใช้ทรายอะเบตเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุง

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 2 ชนิด ได้แก่

-วัคซีนชนิดแรกฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 6-45 ปี และมีหลักฐานยืนยันการติดเชื้อไวรัสเดงกี หรือเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน
-วัคซีนชนิดที่ 2 ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 4-60 ปี ทั้งผู้ที่เคย และไม่เคยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี หรือป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน

ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้ง 2 ชนิด ได้ที่สถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับบริการ

ข้อมูลโดย : รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ไข้เลือดออก

แกลลอรี่