นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม Locals Voice ฟังเสียงประเทศไทย ฟังเสียงคนท้องถิ่น กับ Thai PBS ณ กรุงไทย อาร์ต แฟคทอรี่ จังหวัดลำพูน

26 กันยายน 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Locals Voice ฟังเสียงประเทศไทย ฟังเสียงคนท้องถิ่น กับ Thai PBS ณ กรุงไทย อาร์ต แฟคทอรี่ ถนนมุกดา อ.เมืองลำพูน
.
ลำพูนเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างการเชื่อมโยงกับเมืองวัฒนธรรม ชวนคนลำพูนใช้กระบวนการฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนกันด้วยข้อมูล ตั้งวงคุย มองต้นทุนของลำพูน พร้อมโจทย์อนาคตท่องเที่ยวลำพูน ได้รับเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วน
.
-วันอาทิตย์ที่  24 กันยายน 2566 
 ดร.เผชิญวาส ศรีชัย และคุณธิตินัดดา จินาจันทร์ ร่วมเสวนา “เจนใหม่ x เจนเก่า ลองหาต้นทุน "ลำพูนเมือง" ไม่ใช่เมืองรอง”
.
-วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 (ช่วงบ่าย)
 ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ และ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย ร่วมนำ Work Shop “นักสื่อสารจัดการเมือง” กับเยาวชนคนลำพูน

-วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2566 
 ดร.กรวรรณ สังขกร ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ และ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย ร่วมเสวนา  "ฟังเสียงประเทศไทย : อนาคตท่องเที่ยวลำพูน 'บ่ใช่เมืองรอง' 

#CTRD #MDRI #CMU
#ฟังเสียงประเทศไทยฟังเสียงคนท้องถิ่น #ThaiPBS #localsvoice #รถแห่สตูดิโอ #องศาเหนือ

แกลลอรี่