วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Thanksgiving Day กิจกรรมวันขอบคุณพระเจ้าภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)

25 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Thanksgiving Day กิจกรรมวันขอบคุณพระเจ้าภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Thanksgiving Day ซึ่งจัดในทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยได้ร่วมแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาพร้อมกับร่วมรับประทานเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 58 คน
แกลลอรี่