กิจกรรม “BCG in Postharvest Technology of Arabica Coffee” งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565

3 ตุลาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม “BCG in Postharvest Technology of Arabica Coffee” งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart 2022 ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า “พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ
แกลลอรี่