ภาควิชารังสีเทคนิคจัดโครงการ การสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของประชากรในเขตตำบลแม่ตื่นและนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

1 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยบริการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ การสร้างฐานข้อมูลสุขภาพของประชากรในเขตตำบลแม่ตื่นและนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ : สุขภาพทรวงอก ภาวะกระดูกพรุน และดัชนีสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง โดยมี อาจารย์ ดร. กฤช ใจคุ้มเก่า เป็นหัวหน้าโครงการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารังสีเทคนิคร่วมให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองและอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ถ่ายภาพรังสีทรวงอก ตรวจมวลกระดูกเพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุน รวมทั้งตรวจดัชนีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพื่อประเมินภาวะ Stroke ณ โรงพยาบาลอมก๋อย (สาขาแม่ตื่น) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2563
 
แกลลอรี่