สื่อสารฯ ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร ประจำปี 2566

29 มกราคม 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจิรวรา วีรยวรรธน CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นักศึกษาเก่าสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน รหัสประจำตัวนักศึกษา 3101121 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริหารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณทิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 7 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาการ 2.สาขาบริการสังคม 3.สาขาบริหารองค์กร 4.สาขาบริหารราชการ 5.สาขาบริหารการศึกษา 6.สาขาบริหารรัฐกิจ 7.สาขาบริหารองค์กรการศึกษา เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่