พิธีรับมอบอาคาร Agri Co-working Space

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

พิธีรับมอบอาคาร Agri Co-working Space ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการอำนวยการคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมรับมอบอาคาร Agri Co-working Space จาก หจก. บลูคอฟฟี่ โดยคุณธนิต สุวณิชย์ เกษตร มช. รุ่น 32 มูลค่า 6,513,428.22 บาท ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ Agri Co-working Space คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เกษตรมช
#agricoworkingspace
แกลลอรี่