ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565

16 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
แกลลอรี่