รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์) ตำแหน่งเลขที่ EP080007

17 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์) ตำแหน่งเลขที่ EP080007

อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราแบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี
(การพิจารณาต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน)ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอให้กรอกรายละเอียดใน
ระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/  หรือ E – Mail : teerapong.p@cmu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/22754

แกลลอรี่