ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการและทำความสะอาดในหอพักนักศึกษา จำนวน 4 อัตรา (S4010376, S4010377, S4010378, S4010379)

3 มีนาคม 2565

สำนักงานหอพักนักศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการและทำความสะอาดในหอพักนักศึกษา จำนวน 4 อัตรา (S4010376, S4010377, S4010378, S4010379)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/