รองศาสตราจาย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
แกลลอรี่