การเสวนา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการเสวนา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2025 โดยมี อ.ดร.พัชชา ชัยกิจมงคล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในครั้งนี้ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศษฐศาสตร์ กล่าวรายงาน

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทั้งในภาครัฐและเอกชนร่วมการเสวนา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่