มช. มอบระบบห้องปลอดฝุ่นและระบบเติมอากาศสะอาด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ป้องกันฝุ่นควัน เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ

13 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ ระบบห้องปลอดฝุ่นและระบบเติมอากาศสะอาด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสมบัติ ประธานราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เป็นผู้รับมอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงดาว (ท่านกฤตพล รชตเมธานนท์) พร้อมด้วย รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในงานรับมอบฯ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีสะอาด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของเด็กเล็กจากปัญหา PM 2.5 จึงมอบระบบห้องปลอดฝุ่นและระบบเติมอากาศสะอาด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเจอปัญหาค่าPM 2.5 สูง โดยใช้นวัตกรรมสร้างอากาศสะอาด (Clean air) สำหรับห้องพัก โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ออกแบบห้องปลอดฝุ่นด้วยหลักการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้องด้วยพัดลมที่มีเครื่องกรองอากาศผ่านทางท่อเข้าไปในห้องพัก และปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้งมุ้งหรือผ้าม่านกันฝุ่นบริเวณหน้าต่างหรือบานเกร็ดภายใน เป็นการควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ ควัน ฯลฯ ป้องกันการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ลดการสะสมสิ่งปนเปื้อนในอวัยวะต่างๆ ซึ่งจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยของเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อน ตลอดจนควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่น ความชื้น และคุณภาพอากาศในห้อง

       โดยระบบห้องปลอดฝุ่นและระบบเติมอากาศสะอาด ที่ติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีสะอาด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นี้เป็นงบดำเนินการสนับสนุนการติดตั้ง โดย มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

       ด้วยความสำคัญของอากาศสะอาดที่เป็นความต้องการพื้นฐานของสุขภาพ ทำให้มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยในสุขภาพของเด็กเล็ก จึงดำเนินโครงการ อากาศสะอาดเพื่อน้อง ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 603 แห่ง โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 7 แห่งในเขตอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสะเมิง และอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

แกลลอรี่