คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป

29 มิถุนายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา


สมัครงานออนไลน์ คลิกแกลลอรี่