ต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Teknologi MARA Kelantan Campus

4 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Associate Professor Dr. Tuan Mohummad Rosi Tuan Hassan, Rector of Universiti Teknologi MARA, Kelantan Campus และคณะ ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิจัย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำ MOU/MOA ระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่