รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

3 ตุลาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080026


ระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2565 ในวันเวลาราชการ
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871
รายละเอียดเพิมเติม https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/23284

แกลลอรี่