นำเสนอการจัดงานเกษตรภาคเหนือ และแม่เหียะ BCG platform

6 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวิวัฒน์ กิตติพรพานิช อุปนายกสมาคมออร์แกไนซ์เซอร์ คุณไพศาล อุทัยยศ นายกสมาคมผู้ประกอบการไมซ์และออร์กาไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน (MOUN) และ
คุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชียงใหม่ คุณสกล วิมลรัตนกุล เลขานุการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชียงใหม่ คุณสิทธิพงศ์ วงษ์สมบูรณ์ เลขาประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชียงใหม่ ร่วมนำเสนอการจัดงานเกษตรภาคเหนือ และแม่เหียะ BCG platform แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค.16:00 – 18:00 น. ณ อาคารนวัตกรรม
(ไร่แม่เหียะ)
แกลลอรี่