24 ก.พ. นี้ วิทยา มช. เชิญชวนติดตามการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวัสดุศาสตร์ IUMRS-ICA 2020 ผ่าน FB LIVE

23 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิทยาศาสตร์

24 ก.พ. นี้ วิทยา มช. เชิญชวนติดตามการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวัสดุศาสตร์
The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปผ่าน FB LIVE
https://www.facebook.com/Iumrs-ica2020-Chiangmai-Thailand-100184055286259

ติดตามรายละเอียดการประชุมที่เว็บไซต์
https://iumrs-ica2020.com

แกลลอรี่