ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการฝึกอบรมออนไลน์

1 เมษายน 2563

สำนักหอสมุด

               ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับเทคนิคการใช้โปรแกรมสำหรับงานวิจัย โดยสแกน QR Code เพื่อนัดหมายการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-2661608/ 089-1943345 หรือผ่านทาง https://www.facebook.com/pharmacylibcmu หรือ e-mail: pharlibcmu4328@gmail.com 

แกลลอรี่