ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (THeP) และ บริษัทแพคกอน จำกัด (PAKGON) ลงนามความร่วมมือในการศึกษารูปแบบทางธุรกิจเพื่อให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนา

8 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กล่าวแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษารูปแบบทางธุรกิจ เพื่อให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (THeP) และ บริษัทแพคกอน จำกัด (PAKGON) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัทแพคกอน จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยนิวตรอน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่