ประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานปี 2565 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

30 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คุณปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานปี 2565 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีบุคลากรสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมรับฟัง และมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะฯ
แกลลอรี่