นักศึกษา CMUBS คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ

5 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา บริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ จาก 21 ทีม 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป

โดยการนำเสนอ FoodPrompt แพลตฟอร์ม การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น AI, Cloud computing, และการผลิตอาหารด้วย 3D Food Printing เพื่อซัพพอร์ตการทำงานของนักโภชนาการ และการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุ มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้แก่
1.นางสาวลลิตา สุเขียว (นศ.ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ)
2.นายศุภกร ประภาเลิศ (นศ.ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3.นางสาวกฤตธินันท์ ทวีบุญ (นศ.ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
4.นางสาวผุสชา ผ่องเดช (นศ.ป.โท คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
5.นายกฤษดา พิชัยศรทัต (สำเร็จการศึกษาป.ตรี คณะการสื่อสารมวลชน)
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
• คณะวิศวกรรมศาสตร์: รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม และ ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม
• คณะแพทยศาสตร์: อ.นพ.ปาณัสม์ เจษฎาพร
• คณะอุตสาหกรรมเกษตร: ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
• คณะเภสัชศาสตร์: รศ.ดร.เภสัชกรสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
• คณะวิทยาศาสตร์: ผศ.ดร.จักริน ชวชาติ
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP เป็นที่ปรึกษาใหญ่

ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs04072022/