ทางม้าลายข้ามถนน หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะมีอยู่ 2 บริเวณ

14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะแพทยศาสตร์

1. หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตรง คลินิก108 - ประกันสังคม
2. บริเวณหน้าอาคารศรีพัฒน์
ซึ่งทั้ง 2 จุดนี้จะมีสัญญาณไฟให้กดก่อนข้าม ขอให้ผู้ที่ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมา โปรดชะลอ และระมัดระวังบริเวณดังกล่าวข้างต้น เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
“ใส่ใจสังคม เพราะผู้ที่สูญเสียอาจเป็นคนที่คุณรัก”
#ทางม้าลาย #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่