ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

20 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

สังกัดหน่วยงาน

  • คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
  • คลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
  • คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
  • หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มกราคม 2566
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html
แกลลอรี่