ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร ให้การต้อนรับคุณนิติศักดิ์ จั่นสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

20 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร ให้การต้อนรับคุณนิติศักดิ์ จั่นสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณกิตติศักดิ์ ดวงจันทร์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุกรขุนเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับสุกรร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=56

แกลลอรี่