ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ดอกไม้ประดับ : ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

26 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่นี่คือแหล่งรวมองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึงปลายทาง ที่สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ร่วมไปถึงการส่งเสริมและต่อยอด การผลักดันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
>>> มาเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยด้วยกันนะคะ เรียนเกษตร มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

https://fb.watch/cDmUWR2IY1/

 ขอขอบคุณศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำค่ะ
#เกษตรมช
#SmartAgricultureforBetterLife
#AgricultureCMU
#CMU
#Agritech
#Innovation

แกลลอรี่