พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

28 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่