ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

30 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ พร้อมด้วย คุณวารีทิพย์ เสวกฉัตร (ภรรยา) ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร หมายกำหนดการและข่าวในพระราชสำนัก เล่ม 139 ตอนที่ 2ข ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยเป็นบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบ บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้การสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนคณาจารย์ผู้ได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โอกาสเดียวกันจึงร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำมาซึ่งความปิติยินดีแก่ชาวคณะฯ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่