โครงการนำเสนอแนวความคิดการจะดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมพิเศษ "Aggie Anniversary Achievent'55"

8 ธันวาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนำเสนอแนวความคิดการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมพิเศษ "Aggie Anniversary Achievent'55" โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นผระธานเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม ฟาร์มสัตว์ทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่