ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกล่าวรายงานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการถ่่ายทอดความรู้ ในงานสัมมนา “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร” พร้อมร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสำคัญในการเขียนหนังสือตำรา การใช้ภาษาในเชิงตำราและหนังสือวิชาการ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการผลิตหนังสือและตำราความรู้ด้านวิชาการที่มีคุณค่าออกสู่สังคม ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=79

แกลลอรี่