นศ. CAMT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ANIMATION เงินออมสร้างชาติ AWARDS

29 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นศ. CAMT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ANIMATION เงินออมสร้างชาติ AWARDS

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ Software Park WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 8 โครงการประกวดแอนนิเมชันด้านการเงิน ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณ” เพื่อสื่อถึงสถาบันครอบครัวที่ลูกหรือคนรุ่นใหม่ในครอบครัว สามารถช่วยผู้ปกครองวางแผนบริหารเงินออม ด้วยวิธีออมลงทุนที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยได้รับทุนการศึกษา จากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 40,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ Software Park Thailand
        โดยทีมที่ชนะการประกวดเป็นผลงานจากทีม ออมดีขยี้ใจ ที่สร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง “พ่อจ๋าแม่จ๋าฟังทางนี้” โดยมีรายชื่อสมาชิก ได้แก่

  1. นางสาวฉัตรลัดดา นาคะเกตุ
  2. นางสาวพิชชาพร ทะมานันท์
  3. นางสาวอมลลดา หมื่นรังษี

โดยมีอาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน อาจารย์ประจำสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลลอรี่