นักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) ในงาน ECTI – 2023

30 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นางสาว วริศรา มะโนคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง Balancing Dual DC Voltage Control in Quasi Single-Stage Converter for Low-Voltage Energy Storage System Grid-Connected ซึ่งมี ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI – 2023) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

.
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://eng.cmu.ac.th/?p=32776

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=956953495280367&set=a.740836116892107
แกลลอรี่