งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีแก่ นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

6 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 สาขา ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยียงใหม่ แก่ นักเรียนชั้นปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่