โครงการ Master Class of Economic: Economic Publication Workshop

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์เศรษฐกิจอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Master Class of Economic: Economic Publication Workshop โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Farhad Taghizadeh-Hesary จาก Tokai University, Japan เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 26- 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง ECB3203 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการ Master Class of Economic: Economic Publication Workshop  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่