ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

5 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัคร "สัตวแพทย์ 1 อัตรา" สังกัดโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

แกลลอรี่