ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ

1 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็น บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านบริการดีเด่น ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่