ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอรุณประดิษฐ และ โรงเรียนวชิราลัย

1 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Sci-Pro) โรงเรียนอรุณประดิษฐ และ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนวชิราลัย ในการเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงทักษะวิชาชีพ โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี และแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ และร่วมเล่นเกมด้วย Virtual Reality (VR) เพื่อเกิดประสบการณ์ในการเรียนทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่