วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2566

29 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2566
เพื่อเป็นการทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.
แกลลอรี่