ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก MRA Foundation and partner universities

21 พฤศจิกายน 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดี ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก MRA Foundation and partner universities ซึ่งจักเดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการพร้อมฟังการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร ณ ห้อง ECB 2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่