55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2562 "55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ" จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำนักศึกษาใหม่จากทุกคณะขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล และ เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของเหล่าลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้นำนักศึกษาใหม่รหัส 62 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าของคณะฯ มาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 
แกลลอรี่