ร่วมงาน The 11th IDUL ILMI Convocation Ceremony of Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

16 ตุลาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปร่วมงาน The 11th IDUL ILMI Convocation Ceremony of Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ในนาม Chiang Mai University Representative ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ Al-Muktafi Billah Shah Hall, UniSZA, Gong Badak Campus, Terengganu สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมกันนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงในส่วนของ UniSZA Convocation Dinner ณ Gamelan Hall, Primula Beach Hotel และมีโอกาสเข้าพบ Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, Vice Chancellor, UniSZA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร UniSZA เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นภายในงานดังกล่าว 
แกลลอรี่