ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Histological study of seventeen organs from dugong (หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Histological study of seventeen organs from dugong (Dugong dugon) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ PeerJ (Published : 29 August 2023)

18 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Histological study of seventeen organs from dugong (Dugong dugon) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ PeerJ (Published : 29 August 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 (Journal Impact factor 2.7), SJR Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://peerj.com/articles/15859/

งานวิจัยเรื่อง Histological study of seventeen organs from dugong (Dugong dugon) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางเนื้อเยื่อวิทยาของพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนนำข้อมูลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและจัดการด้านสุขภาพของประชากรพะยูนที่มีชีวิตในทะเลอันดามัน ของประเทศไทยต่อไป

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-research?lang=th&id=41 

แกลลอรี่