สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ Live Streaming USB Video Capture box ยี่ห้อ EDIO รุ่น 4K60p Pass-Through จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 7,380 บาท

23 ธันวาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 500,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ Live Streaming USB Video Capture box ยี่ห้อ EDIO รุ่น 4K60p Pass-Through จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 7,380 บาท

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ โถงสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7


แกลลอรี่