รับสมัครบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก คณะการสื่อสารมวลชน พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร* หมดเขต 25 เมษายน 2564 นี้

19 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รับสมัครบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก คณะการสื่อสารมวลชน พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร*
หมดเขต 25 เมษายน 2564 นี้

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
กลุ่มวิชาเอก
- การสื่อสารศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- การสื่อสารการตลาด แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ แบบ
1.1 (by Thesis) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์แบบ
2.1 (Coursework+Thesis) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์
ดูข้อมูลหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www.masscomm.cmu.ac.th

สมัครเข้าศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
> https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2564

*มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา : ทุนอธิการบดี (Presidential Scholarship) ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อชิงทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ดูรายละเอียดได้ที่ www.masscomm.cmu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook Fanpage: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล masscomm@cmu.ac.th
โทร 0 5394 2705 ต่อ 111
ข้อมูลโดย : คณะการสื่อสารมวลชน
แกลลอรี่