คณบดีสื่อสารฯ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง CMU, THAILAND & CUC, CHINA

14 ธันวาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Communication University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

ผู้บริหาร Communication University of China (CUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ จำนวน 6 คน มีกำหนดเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) พร้อมหารือความเป็นไปของการดำเนินงานร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ให้การต้อนรับและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Communication University of China โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Liao Xianzhong, Chair of the University Council, Communication University of China ลงนาม “Memorandum of Understanding for the Academic Exchange Program between Communication University of China and Chiang Mai University”

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้เกียรติเข้าร่วมหารือและเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน ??
#MassCommCMU
แกลลอรี่