วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

7 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย นางสาวนางสาวพันธินีย์ เนตรศุภลักษณ์ เลขานุการวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภพล พลเยี่ยม หัวหน้าชุดเผชิญเหตุ คุณพงษ์ทร บุญชุ่มใจ ชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย และคุณพงษ์ทร บุญชุ่มใจ ชุดเผชิญเหตุสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันและวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร พร้อมทั้งสาธิตวิธีในการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟอย่างถูกต้อง แนะนำวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้ พร้อมทั้งได้ทำการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายและสามารถปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2563 ณ ห้อง ICB1102 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 35 คน
แกลลอรี่