วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัลที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2566

10 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.นเรศ สุยะโรจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชา 888107 การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทุนประเภท A Plus
แกลลอรี่