คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ออกบริการวิชาการชุมชน ณ? อบต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการวิชาการชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด คัดกรองวัดมวลกล้ามเนื้อน้อย คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และให้บริการด้านภาษาและการพูด โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 300 ราย ณ? องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
แกลลอรี่