รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

4 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา 
แกลลอรี่