พิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

7 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสมโภชศาลพระภูมิ ประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่น คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารบริหาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่